Наредба

наредби

 

Прием в детските заведения – Община Варна

Наредба № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното
образование

 

 

Галина Райкова

Директор на ДГ 37 „Пламъче“ – гр.Варна

2020-08-27 / 14:40:00