Наредба

наредби

 

Прием в детските заведения – Община Варна

Наредба № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование

ГРАФИК на дейностите за прием в яслена и първа възрастови групи в общинските
детски градини на територията на община Варна за учебната 2022-2023 година.

 

 

Галина Райкова

Директор на ДГ №37 „Пламъче“ – гр.Варна

2022-05-20 / 11:18:29