Обяви § Съобщения

обявление

 

Уважаеми родители,

В ход е поредния етап от обновяването на ДГ №37 „Пламъче“.

Представяме на Вашето внимание последните ни нови продобивки: 3 (три) броя климатици “ Crown“, монтирани в 3 (три) от общо 5 (пет) действащи групи.
В процес на оборудване са останалите 2 (две) групи.

Така протича процес на цялостно климатизиране на действащите групи в детската градина.

При завършване на процеса ще бъдете своевременно известени.

 

Галина Райкова

Директор на ДГ №37 „Пламъче“ – гр.Варна

 

2022-11-28 /18:14:31

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++