Достъп до обществена информация

 

 

В ДГ№37 „Пламъче“ заявления за достъп до обществена информация се подават в делеводството от понеделник до петък от 07.00ч. до 16.00ч.

Завеждащ административна служба – ЗАС тел.:052/988 101 и 0882 694 419

Правила-за-достъп-до-обществена-информация

Вътрешните правила за достъп до обществена информация на ДГ№37 „Пламъче“ са актутализирани през 2019г.