Полезни линкове

************************************************************************************

Прием в детските заведения – Община Варна

************************************************************************************

СИСТЕМА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ЕЛЕКТРОННО КЛАСИРАНЕЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА-ОБЩИНА ВАРНА

https://dg.is-vn.bg/

************************************************************************************

Център за безопасен интернет

************************************************************************************

ФОРУМ ЗА РОДИТЕЛИ

******************************   К  Р  А  Й  ******************************************