Райониране при прием на деца в първа възрастова група

ДГ№37″Пламъче“
Адреси за секции ( и други)


ГР.ВАРНА БУЛ.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ

331

ГР.ВАРНА Ж.К.ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК

301
301 вх.01
301 вх.02
301 вх.03
301 вх.04
301 вх.05
301 вх.08
301 вх.09
301 вх.10
301 вх.11
302
302 вх.01
302 вх.02
302 вх.03
302 вх.04
302 вх.05
302 вх.06
302 вх.07
302 вх.08
302 вх.09
302 вх.10
302 вх.11
302 вх.12
302 вх.13
302 вх.14
302 вх.15
302 вх.17
303
303 вх.01
303 вх.02
303 вх.03
303 вх.05
303 вх.06
303 вх.07
303 вх.08
303 вх.09
303 вх.10
303 вх.11
303 вх.12
303 вх.13
303 вх.14
303 вх.15
304
304 вх.01
304 вх.02
304 вх.03
304 вх.04
304 вх.05
304 вх.06
304 вх.07
304 вх.08
304 вх.09
304 вх.10
304 вх.11
304 вх.12
304 вх.13
305
305 вх.01
305 вх.02
305 вх.03
305 вх.04
305 вх.05
305 вх.06
305 вх.07
305 вх.08
305 вх.09
305 вх.10
306
306 вх.01
306 вх.02
306 вх.03
306 вх.04
306 вх.05
306 вх.06
306 вх.07
306 вх.08
306 вх.09
306 вх.10
306 вх.11
306 вх.12
306 вх.13
306 вх.14
306 вх.15
306 вх.16
306 вх.17
307
307 вх.01
307 вх.02
307 вх.03
307 вх.04
307 вх.05
307 вх.06
307 вх.07
307 вх.08
307 вх.09
307 вх.10
307 вх.11
307 вх.12
307 вх.13
308
308 вх.01
308 вх.02
308 вх.03
308 вх.04
308 вх.05
308 вх.06
308 вх.07
308 вх.08
308 вх.09
308 вх.10
308 вх.11
308 вх.12
308 вх.13
308 вх.14
308 вх.15
308 вх.16
309
309 вх.01
309 вх.02
309 вх.03
309 вх.04
309 вх.05
309 вх.06
309 вх.07
309 вх.08
309 вх.09
309 вх.10
310
401
401 вх.01
401 вх.02
401 вх.03
401 вх.04
401 вх.05
401 вх.06
401 вх.07
401 вх.08
401 вх.09
401 вх.10
401 вх.11
401 вх.12
401 вх.13
401 вх.14
401 вх.15
401 вх.16
401 вх.17
401 вх.18
402
402 вх.01
402 вх.02
402 вх.03
402 вх.04
402 вх.05
402 вх.06
402 вх.07
402 вх.08
402 вх.09
402 вх.10
402 вх.11
402 вх.12
402 вх.13
402 вх.14
402 вх.15
402 вх.16
402 вх.17
402 вх.18
402 вх.19
402 вх.20
403
403 вх.01
403 вх.02
403 вх.03
403 вх.04
403 вх.05
403 вх.06
403 вх.07
403 вх.08
403 вх.09
403 вх.10
403 вх.11
403 вх.12
403 вх.13
403 вх.14
403 вх.15
404
404 вх.01
404 вх.02
404 вх.03
404 вх.04
404 вх.05
404 вх.06
404 вх.07
404 вх.08
404 вх.09
404 вх.10
404 вх.11
404 вх.12
404 вх.13
404 вх.14
404 вх.15
404 вх.16
405
405 вх.01
405 вх.02
405 вх.03
405 вх.04
405 вх.05
405 вх.06
405 вх.07
405 вх.08
405 вх.09
405 вх.10
405 вх.11
405 вх.12
405 вх.13
405 вх.14
405 вх.15
405 вх.16
405 вх.17
405 вх.18
405 вх.19
405 вх.20
405 вх.21
405 вх.22
405А вх.20
405А вх.22
406
406 вх.01
406 вх.02
406 вх.03
406 вх.04
406 вх.05
406 вх.06
406 вх.07
406 вх.08
406 вх.09
406 вх.10
406 вх.11
406 вх.12
406 вх.13
406 вх.14
406 вх.15
406 вх.16
406 вх.17
406 вх.18
406 вх.19
406 вх.20
406 вх.21
406 вх.22
406 вх.23
406 вх.24
406А вх.02
407
407 вх.01
407 вх.02
407 вх.03
407 вх.04
407 вх.05
407 вх.06
407 вх.07
407 вх.08
407 вх.09
407 вх.10
407 вх.11
407 вх.12
407 вх.13
407 вх.14
407 вх.15
407 вх.16
407 вх.17
408
408 вх.01
408 вх.02
408 вх.03
408 вх.04
408 вх.05
408 вх.06
408 вх.07
408 вх.08
408 вх.09
408 вх.10
408 вх.11
408 вх.12
408 вх.13
408 вх.14
408 вх.15
408 вх.16
408 вх.17
408 вх.18
408 вх.19
408 вх.20
408 вх.21
408 вх.22
408 вх.23
408 вх.24
409 вх.01
409 вх.02

ГР.ВАРНА МЕСТН.МЕЗЕРЛИКА

031

ГР.ВАРНА МЕСТН.МЕНТЕШЕ

075
089
092
110
120
121
130
133
138
139
178
247
251
275
308
375
420
530
530А
555
584
641
642
660
665
675
713
731
735
745
749
764
813

ГР.ВАРНА МЕСТН.МЕНТЕШЕ-1

149
152 вх.Б
152 вх.А
217
220
263
269
295 вх.01
295 вх.02
317
455
456
458
488
497
499
500
509 вх.А
509 вх.Б
510
520
527
530
532
538
540
542
563
564
587
588
598
599
627
655 вх.А
655 вх.Б
657
666
684
720
725
739
754
762
901
984
992

ГР.ВАРНА МЕСТН.НАЛБАНКА

297

ГР.ВАРНА МЕСТН.ПАНОРАМА-1

024

ГР.ВАРНА МЕСТН.ПАТРАБАНА-65

040 вх.05
040 вх.03
040 вх.02
040 вх.04
040 вх.01

ГР.ВАРНА МЕСТН.ПАТРАБАНА-70

008

ГР.ВАРНА МЕСТНОСТ МЕНТЕШЕ 2

005
006
018
050
059
079
099
107
116
118
130
247
286

ГР.ВАРНА МЕСТНОСТ МЕНТЕШЕ 4

874
****************************************************************************************************************