II-ра група „Звездичка“

Уважаеми родители и посетители на нашия сайт,

18 МАРТ – СВЕТОВЕН ДЕН НА РЕЦИКЛИРАНЕТО

Планетата се задъхва от отпадъци. Цялата биосфера е замърсена с тях.
Суровините се изчерпват. Как ще продължим да живеем в тази среда?
Има начин.
Трябва да рециклираме или оползотворяваме отпадъците.
Вече ще го правим!

 

2022-03-17 / 18:11:55

************************************************************************************