Екип

 

 

Е К И П 

                    Персоналът в детската градина е 20 души. От тях 11 са педагогически персонал с висше образование, а 9 са не педагогически. В детската градина работят учители с доказани професионални качества. Средната възраст на педагогическия персонал е 40 години.

                        Екипът на ДГ №37 „Пламъче“ е носител на престижния приз на Проект „Еко-училища” – „Зелен флаг” от 28.09.2019г.

                       Колектив, на който може да се разчита като професионализъм, опит и компетентност.

 

        Галина Райкова

Длъжност:  Директор

Образование:   Висше – Магистър

Магистър по „Предучилищна педагогика“ 

Магистър по „Управление на образованието“

завършила:    ШУ “Епископ Константин Преславски“

ПКС:   І-ва професионална квалификационна степен

Професионален опит:   над 27 години

==============================================================

 

Виолета Йорданова

Длъжност:  Главен счетоводител

Образование: Висше – Магистър

Магистър по „Бизнес администрация“

Магистър по „Управление на образованието“

Завършила: Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“

Професионален опит: над 30 години

==============================================================

 

Стоянка Вичева

Длъжност:  Завеждащ административно-техническа служба

Завършила: Средно образование – специалност „Бизнес администрация“

Професионален опит: над 21 години

==============================================================

 

Светла Гатева

Длъжност:  Медицинска сестра

Образование: Висше – Бакалавър 

Завършила:    Медицински университет – Варна

„Проф. д-р Параскев Стоянов“

Професионален опит: над 42 години

==============================================================

 

 

Ренета Митрева

Длъжност:  Старши учител

Образование: Висше – Магистър

Магистър по „Предучилищна педагогика“

завършила:    ШУ “Епископ Константин Преславски“

ПКС: IV-та професионална квалификационна степен

Професионален опит: над 36 години

==============================================================

 

Любомирка Димитрова

Длъжност:  Старши учител

Образование: Висше – Магистър

Магистър по „Предучилищна педагогика“

завършила:    ШУ “Епископ Константин Преславски“

ПКС:   II-ра професионална квалификационна степен

Професионален опит: над 31 години

==============================================================

 

Петя Георгиева

Длъжност: Старши учител

Образование: Висше – Магистър

Магистър по „Предучилищна и начална училищна педагогика“

завършила:    СУ „Свети Климент Охридски“

ПКС:   III-та професионална квалификационна степен

Професионален опит: над 15 години

==============================================================

 

Татяна Стоянова

Длъжност: Старши учител

Образование: Висше – Бакалавър 

Бакалавър по „Предучилищна педагогика и Английски език“

завършила:    ШУ “Епископ Константин Преславски“

Професионален опит: над 12 години

==============================================================

 

Кристина Петрова-Атанасова

Длъжност:  Учител

Образование: Висше-Магистър 

Магистър по „Предучилищна и начална училищна педагогика“

завършила:    ШУ “Епископ Константин Преславски“

Професионален опит: 6 години

==============================================================

 

Симона Трифонова

Длъжност:  Учител

Образование: Висше – Магистър

Магистър по „Предучилищна и начална училищна педагогика“

завършила:    ШУ “Епископ Константин Преславски“

Професионален опит: 2 години

==============================================================

 

Татяна Янколовска

Длъжност:  Учител

Образование: Висше – Магистър

Магистър по „Предучилищна и начална училищна педагогика“

завършила:    ШУ “Епископ Константин Преславски“

Професионален опит: 2 години

==============================================================

 

Цветомира Петрова

Длъжност:  Учител

Образование: Висше – Магистър

Магистър по „Предучилищна и начална училищна педагогика“

завършила:   ШУ “Епископ Константин Преславски“

Професионален опит: 5 години

==============================================================

 

Филипия Тончева-Петкова

Длъжност:  Учител

Образование: Висше – Магистър

Магистър по „Предучилищна и Начална училищна педагогика“

завършила:   ШУ “Епископ Константин Преславски“

Професионален опит: 4 години

==============================================================

Мариана Маринова

Длъжност:  Учител

Образование: Висше – Магистър

Магистър по „Предучилищна и Начална училищна педагогика“

завършила:   ШУ “Епископ Константин Преславски“

Професионален опит: 3 месеца

==============================================================

 

Марияна Желева

Длъжност:  Пом. възпитател

Завършила: Средно-специално образование

Професионален опит: над 26 години

==============================================================

 

Юлияна Василева

Длъжност:  Помощник възпитател

Завършила: Средно-специално образование

Професионален опит: 26 години

==============================================================

Фария Джамал Юсуф

Длъжност:  Помощник възпитател

Завършила: Средно-специално образование

Професионален опит: 7 години

==============================================================

 

Руска Цинцарова

Длъжност:  Помощник възпитател

Образование: Висше – Бакалавър

Завършила: Колеж по Туризъм – Варна

Професионален опит: 5 години

==============================================================

 

Камелия Георгиева

Длъжност:  Помощник възпитател

Завършила: Средно-специално образование

Професионален опит: 1 години

==============================================================

 

Таню Колев

Длъжност:  Огняр

Завършил: Средно образование

Професионален опит: над 38 години

==============================================================