Екип

 

ПЕРСОНАЛ СЪРВИСИС ЕООД работа, свободни позиции и заплати -ID: [124167] - БУЛСТАТ: 206003432, — Zaplata.bg

 

Е К И П 

                    Персоналът в детската градина е 18 души. От тях 10 са педагогически персонал с висше образование, а 8 са не педагогически. В детската градина работят учители с доказани професионални качества. Средната възраст на педагогическия персонал е 40 години.

                        Екипът на ДГ №37 „Пламъче“ е носител на престижния приз на Проект „Еко-училища” – „Зелен флаг” от 28.09.2019г.

                       Колектив, на който може да се разчита като професионализъм, опит и компетентност.

 

        Галина Райкова

Длъжност:  Директор

Образование:   Висше – Магистър

завършила:    ШУ “Епископ Константин Преславски“

ПКС:   І-ва професионална квалификационна степен

Професионален опит:   над 26 години

==============================================================

 

Христина Смиленова

Длъжност:  Главен счетоводител

Образование: Висше – Магистър по икономика

Завършила:   ВИНС – гр. Варна

Професионален опит: 6 години

==============================================================

 

Стоянка Вичева

Длъжност:  Завеждащ административно-техническа служба

Завършила: Средно образование – специалност „Бизнес администрация“

Професионален опит: над 21 години

==============================================================

 

Светла Гатева

Длъжност:  Медицинска сестра

Образование: Висше – Бакалавър 

Завършила:    Медицински университет – Варна

„Проф. д-р Параскев Стоянов“

Професионален опит: над 42 години

==============================================================

 

 

Ренета Митрева

Длъжност:  Старши учител

Образование: Висше – Магистър

завършила:    ШУ “Епископ Константин Преславски“

ПКС: IV-та професионална квалификационна степен

Професионален опит: над 36 години

==============================================================

 

Любомирка Димитрова

Длъжност:  Старши учител

Образование: Висше – Магистър

завършила:    ШУ “Епископ Константин Преславски“

ПКС:   II-ра професионална квалификационна степен

Професионален опит: над 31 години

==============================================================

 

Петя Георгиева

Длъжност: Старши учител

Образование: Висше – Магистър

завършила:    СУ „Свети Климент Охридски“

ПКС:   III-та професионална квалификационна степен

Професионален опит: над 15 години

==============================================================

 

Татяна Стоянова

Длъжност: Старши учител

Образование: Висше – Бакалавър 

завършила:    ШУ “Епископ Константин Преславски“

Професионален опит: над 12 години

==============================================================

 

Първолетка Иванова

Длъжност:  Учител по музика

Образование:  Висше музикално образование – Магистър

завършила:   „Българска държавна консерватория“ – гр.София

ПКС:   II-ра професионална квалификационна степен

Професионален опит: над 36 години

==============================================================

 

Кристина Петрова-Атанасова

Длъжност:  Учител

Образование: Висше-Магистър 

завършила:    ШУ “Епископ Константин Преславски“

Професионален опит: 6 години

==============================================================

 

Симона Трифонова

Длъжност:  Учител

Образование: Висше – Бакалавър

завършила:    ШУ “Епископ Константин Преславски“

Професионален опит: 2 години

==============================================================

 

Татяна Янколовска

Длъжност:  Учител

Образование: Висше – Магистър

завършила:    ШУ “Епископ Константин Преславски“

Професионален опит: 2 години

==============================================================

 

Цветомира Петрова

Длъжност:  Учител

Образование: Висше – Магистър

завършила:   ШУ “Епископ Константин Преславски“

Професионален опит: 5 години

==============================================================

 

Филипия Тончева-Петкова

Длъжност:  Учител

Образование: Висше – Магистър

завършила:   ШУ “Епископ Константин Преславски“

Професионален опит: 4 години

==============================================================

 

Мариана Маринова

Длъжност:  Учител

Образование: Висше – Магистър

завършила:   ШУ “Епископ Константин Преславски“

Професионален опит: 3 месеца

==============================================================

 

Марияна Желева

Длъжност:  Пом. възпитател

Завършила: Средно-специално образование

Професионален опит: над 26 години

==============================================================

 

Стефка Папанчева

Длъжност:  Помощник възпитател

Завършила: Средно образование

Професионален опит: 3 години

==============================================================

 

Руска Цинцарова

Длъжност:  Помощник възпитател

Образование: Висше – Бакалавър

Завършила: Колеж по Туризъм – Варна

Професионален опит: 5 години

==============================================================

 

Нурджан Назиф

Длъжност:  Помощник възпитател

Завършила: Средно-специално образование

Удостоверение за професия: Помощник възпитател

Професионален опит: над 12 години

==============================================================

 

Станислава Димитрова

Длъжност:  Помощник възпитател

Образование: Висше – Бакалавър

Завършила: ВСУ „Черноризец Храбър“

Специалност: Педагогика

Удостоверение за професия: Помощник възпитател

Професионален опит: 1 година

 

==============================================================

 

Цветелина Атанасова

Длъжност:  Помощник възпитател

Завършила: Средно-специално образование

Професионален опит: ………. години

==============================================================

 

Таню Колев

Длъжност:  Огняр

Завършил: Средно образование

Професионален опит: над 38 години

==============================================================

 

Атанас Георгиев Николов

Длъжност:  Огняр

Образование: Средно – специално

Завършил: 

Строителен техникум „Васил Левски“ –  гр.Варна

Специалност:  „Геодезия и картография“

Професионален опит: 25 години

==============================================================