История на директорите

 

            От създаването си през 1986г.  до 2016г. ДГ№37 „Пламъче“ се ръководи от Мария Бакърджиева.

           През учебната 2016/2017 год. Директор на детската градина е Мая Сиракова.

              За периода от 20.09.2017 год. до 04.06.2020г Директор на детската градина е  Снежина Дамянова.

              От 05.06.2020г  Директор на детската градина  е Галина Райкова.