За детската градина

 

          Детската градина се намира на територията на административен район „Вл. Варненчик” – Община Варна със седалище жк: ”Вл. Варненчик” до блок 402.

         Сградата е публична общинска собственост, построена е през 1986 година.

        žСитуирана е на три етажа детската градина разполага  с:

 • 6 детски групи ( в настоящия момент работят 5 групи)
 • всяка група разполага със занималня, спалня, санитарен възел   
 • Всички групи в детската градина са оборудвани с магнитни дъски и проектори, за по-голяма ефективност на образователният процес
 • извършен ремонт на 4 от групите през 2021 година, през 2022-23 всички помещения обитавани от децата са климатизирани допълнително с климатици
 • локално парно отопление                                 
 • музикален салон                                                 
 • обособен кът по „Безопасност на движението“
 • физкултурен салон                                                 
 • кабинет за „Приобщаващо образование“                
 • библиотека                                                                       
 • обновена учителска стая
 • медицински кабинет                                           
 • собствен кухненски блок                                           
 • двор с обща квадратура 2 дка                                                                                       
 • обновени детски площадки за всяка група                                                    
 • тревни площи
 • опитно поле
 • Еко-комплекс „Пламъче“ за обучение на открито         
 • открито спортно игрище                                   
 • възможен достъп на инвалиди – детската градина разполага с електрическа платформа/подемник за инвалидни колички