Заповеди и разпоредби на директора

 

 

 

 

Уважаеми родители,

От 05.04. 2021 год. /Понеделник/, ДГ 37″Пламъче“ възстановява посещението на децата от всички възрастови групи.

Моля, да спазвате утвърденият график за прием на децата и връщането на комплекта познавателни книжки в детската градина.

Директор: Галина Райкова

Директор на ДГ 37 „Пламъче“ – гр.Варна

2021-04-02 / 08:59:26

************************************************************************************

  Уважаеми родители,

Публикуваме Графика за работа на педагогическия персонал на ДГ №37 „Пламъче“ за периода 22/03/2021 – 31/03/2021 год.

        Поради преустановяване на присъствената форма на педагогическо взаимодействие на ДГ №37 „Пламъче“ се отменя месечната програма на ДГ за месец Март 2021 год.

Директор: Галина Райкова

Директор на ДГ 37 „Пламъче“ – гр.Варна

2021-03-22 / 08:54:33

************************************************************************************

  Уважаеми родители,

Обучението ни от разстояние се осъществява чрез дигиталната платформа -„Умни дечица“. Подготвили сме кратка инструкция, за използване на платформата. Ако имате въпроси , сме отворени с отговори и разяснения към Вас.

Представената  платформа за дидактически интерактивни игри и ситуации в детските градини УМНИ ДЕЧИЦА е интересна и атрактивна.

Връзката с родителите се поддържа, чрез е-майл или през Вайбър .

Информация за поставените задачи от педагогическите специалисти, се осъществява, чрез изпращане на линк на родителя и съответно след отваряне на линка – директно се отваря задачата в платформата.

При първоначално влизане в платформата е нужно само родителя, да изпише имената на детето/за да няма дублиране при деца с еднакви имена/ и след това платформата отваря задачата, приспусната от учителя.

Задачите са съобразени с възрастовите особености на децата, кратки, конкретни и съобразени с кратковременното присъствие на детето пред дигиталното устройство.

Успех!

Директор: Галина Райкова

Директор на ДГ 37 „Пламъче“ – гр.Варна

2020-12-02 / 12:28:31

************************************************************************************  

Уважаеми родители, Поради преустановяване на присъствената форма на педагогическо взаимодействие на ДГ №37 „Пламъче“ се отменя Месечната програма на ДГ за месец Декември 2020 год.

Директор: Галина Райкова

Директор на ДГ 37 „Пламъче“ – гр.Варна

2020-11-27 / 20:11:28

************************************************************************************

  Уважаеми родители,

Публикуваме Графика за работа на педагогическия персонал на ДГ №37 „Пламъче“ за периода 30/11/2020 – 18/12/2020 год.

   

Директор: Галина Райкова

Директор на ДГ 37 „Пламъче“ – гр.Варна

2020-11-27 / 20:05:48

************************************************************************************

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА НОМЕР 5/03.06.2016 г.В ЧАСТТА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ САМОСТОЯТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ, ВИ ПРЕДОСТАВЯМЕ СЛЕДНИТЕ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1_Zayavlenie_prem_samostoyatelna_organizacia_НОВО 2_Deklaracia_chl5_ ZPUO_dete-НОВА 3_Deklaracia_saglasie_roditelite_dete-НОВА 4_Deklaracia_chl210_al2_ZPUO-нова 6_Deklaracia_chl18_al3_t3_Naredba5-нова 7_Deklaracia_chl18_al10_naredba5-НОВА

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДЕТЕТО ВИ, ДА ПРЕМИНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕ Е НЕОБХОДИМО ДА ПОПЪЛНИТЕ ОБРАЗЦИТЕ И ПРЕДАДЕТЕ В АДМИНИСТРАЦИАТА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ.

Директор: Галина Райкова

Директор на ДГ 37 „Пламъче“ – гр.Варна

2020-11-05 / 11:16:09

************************************************************************************

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

За периода на извънредно положение от 13.03.2020г. до 13.05.2020г. такса за ДГ не се заплаща.  Родителите ще могат да заплатят таксите за присъствените дни от 01-13.03.2020г. след възобновяване дейността на детската градина, като за периода на забава няма да дължат лихви на основание чл.6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Таксите за ДГ могат да се заплащат и в момента, но само по електронен път.

Директор на ДГ№37″Пламъче“: Галина Райкова

 

************************************************************************************

 

Уважаеми родители,

Уточнениe за дистанционното обучение на деца в подготвителните групи:

– Учителите не работят с деца на екран и не провеждат организиран обучителен процес;
– Учителите насочват дейността си в помощ на родителите и усилията им да се занимават съдържателно и активно с децата си;
– Основна цел на дейността е даване на идеи на родителите за обогатяване и разнообразяване на заниманията с децата им с полезни материали;
– Препоръчва се заниманията на родителите с децата да са 20-30 минути на ден;
– Обратната връзка с родителите няма задължителен характер. Тя е по желание на родителите.

С пожелание за здраве, устойчивост и силен дух!

Директор на ДГ№37″Пламъче“: Галина Райкова

 

************************************************************************************

 

Уважаеми родители / посетители (малки и големи),

Уведомяваме Ви, че от 04.01.2021 год., ДГ №37 „Пламъче“ възобновява присъствената форма на обучение на децата с нормално работно време и съгласно всички противоепидемични мерки разпоредени от МЗ на РБ и РЗИ-Варна.

Пожелаваме успех на всички!

Директор: Галина Райкова

Директор на ДГ 37 „Пламъче“ – гр.Варна

2021-01-03 / 16:02:34

************************************************************************************

 

 

Уважаеми родители,

В предвид преустановяване присъствието на децата в ДГ на основание на заповедта на Министъра на Образованието и Науката на Република България, планираме преминаване към обучение от разстояние чрез платформата „Умни Дечица„.

При започване на обучението от разстояние ще бъдете надлежно информирани и инструктирани за успешна комуникация чрез платформата.

Всички подробности ще публикуваме допълнително.

Директор: Галина Райкова

Директор на ДГ 37 „Пламъче“ – гр.Варна

2020-11-29 / 10:34:13