Заповеди и разпоредби на директора

 

 

 

Уважаеми родители,

Моля, запознайте се със Заповед №292/30.06.2022 год. на Директора на ДГ №37 „Пламъче“-град Варна – „Вътрешни правила за засилен филтър при ежедневно приемане на деца в ДГ №37 „Пламъче““:

 

 Галина Райкова

Директор на ДГ №37 „Пламъче“

гр.: Варна

2022-06-30 / 10:49:57

************************************************************************************