Електронно класиране за прием

Система за централизирано електронно класиране

Информационен портал за прием на деца в Детските градини на гр. Варна

 

************************************************************************************

 

ГРАФИК на дейностите за прием в яслена и първа възрастови групи в общинските детски градини на територията на община Варна за учебната 2021-2022 година