Електронно класиране за прием

Система за централизирано електронно класиране

Информационен портал за прием на деца в Детските градини на гр. Варна

 

************************************************************************************

 

ГРАФИК на дейностите за прием в яслена и първа възрастови групи в общинските детски градини на територията на община Варна за учебната 2022/23 година. (активен до края на м.Юли)

 

2023-03-20 / 18:22:13