Списък на забранени за внасяне вещи в ДГ

НЕ СЕ ДОПУСКА ДА СЕ ОСТАВЯТ В ЛИЧНИТЕ ШКАФЧЕТА НА ДЕЦАТА:

  • храна;
  • шише с минерална вода;
  • играчки;
  • лекарства или дребни предмети.

Галина Райкова

Директор на ДГ 37 „Пламъче“ – гр.Варна

2020-08-27 / 14:40:00