Списък на необходими медицински документи

СПИСЪК

на необходими медицински документи

при постъпване в детската градина

за първа възрастова група

 

  1. Копие на първа страница на здравния картон – отделен лист

2. Копие на страницата с ваксините от личния картон – отделен лист

2. Лична профилактична карта попълнена от личния лекар

3. Чревни изследвания – отрицателни резултати – срок петнадесет дни преди постъпването.

4. Изследвания на кръв и урина – срок петнадесет дни до постъпването

5. Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт с ОЗБ и паразити – срок три дни преди постъпване.

Директор: Галина Райкова

Директор на ДГ 37 „Пламъче“ – гр.Варна

2020-08-27 / 14:40:00