График за прием на I-ва възрастова група

 

 

ГРАФИК

ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА

ОТ ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА „ТЕМЕНУЖКА

за 2023/2024 год.

 

 

15/09/2023 ВХОДЯЩ НОМЕР ???
15/09/2023 ВХОДЯЩ НОМЕР ???
15/09/2023 ВХОДЯЩ НОМЕР ???
15/09/2023 ВХОДЯЩ НОМЕР ???
15/09/2023 ВХОДЯЩ НОМЕР ???
15/09/2023 ВХОДЯЩ НОМЕР ???
15/09/2023 ВХОДЯЩ НОМЕР ???
15/09/2023 ВХОДЯЩ НОМЕР ???
19/09/2023 ВХОДЯЩ НОМЕР ???
19/09/2023 ВХОДЯЩ НОМЕР ???
19/09/2023 ВХОДЯЩ НОМЕР ???
19/09/2023 ВХОДЯЩ НОМЕР ???
19/09/2023 ВХОДЯЩ НОМЕР ???
19/09/2023 ВХОДЯЩ НОМЕР ???
21/09/2023 ВХОДЯЩ НОМЕР ???
21/09/2023 ВХОДЯЩ НОМЕР ???
21/09/2023 ВХОДЯЩ НОМЕР ???
21/09/2023 ВХОДЯЩ НОМЕР ???
21/09/2023 ВХОДЯЩ НОМЕР ???
26/09/2023 ВХОДЯЩ НОМЕР ???
26/09/2023 ВХОДЯЩ НОМЕР ???
26/09/2023 ВХОДЯЩ НОМЕР ???
26/09/2023 ВХОДЯЩ НОМЕР ???
26/09/2023 ВХОДЯЩ НОМЕР ???
26/09/2023 ВХОДЯЩ НОМЕР ???
26/09/2023 ВХОДЯЩ НОМЕР ???
28/09/2023 ВХОДЯЩ НОМЕР ???
28/09/2023 ВХОДЯЩ НОМЕР ???
28/09/2023 ВХОДЯЩ НОМЕР ???
28/09/2023 ВХОДЯЩ НОМЕР ???

 

Галина Райкова

Директор на ДГ №37 „Пламъче“ – гр.Варна

2023-03-14 / 17:56:08