График за прием на I-ва възрастова група

 

 

ГРАФИК

ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА

ОТ ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА „КАЛИНКА“

 

15.09.2021 г./сряда/

№: G-1234

G-627

G-1389

G-403

17.09.2021 г./петък/

№: G-1890

G-1423

G-492

G-278

20.09.2021 г./понеделник/

№: G-288

G-1352

G-622

G-1154

23.09.2021 г./четвъртък/

№: G-1507

G-1728

G-1907

G-2024

27.09.2021 г./понеделник/

№: G-727

G-1618

29.09.2021 г./сряда/

№: 298

№:317

№:323

 

Галина Райкова

Директор на ДГ 37 „Пламъче“ – гр.Варна

2021-08-05 / 12:26:58