График за прием на I-ва възрастова група

 

 

ГРАФИК

ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА

ОТ ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА „СЛЪНЦЕ

за 2022/23 год.

 

 

15/09/2022 ВХОДЯЩ НОМЕР 1923
15/09/2022 ВХОДЯЩ НОМЕР 1260
15/09/2022 ВХОДЯЩ НОМЕР 991
15/09/2022 ВХОДЯЩ НОМЕР 563
15/09/2022 ВХОДЯЩ НОМЕР 783
15/09/2022 ВХОДЯЩ НОМЕР 122
15/09/2022 ВХОДЯЩ НОМЕР 1061
15/09/2022 ВХОДЯЩ НОМЕР 892
19/09/2022 ВХОДЯЩ НОМЕР 2018
19/09/2022 ВХОДЯЩ НОМЕР  791
19/09/2022 ВХОДЯЩ НОМЕР 1820
19/09/2022 ВХОДЯЩ НОМЕР 204
19/09/2022 ВХОДЯЩ НОМЕР 1599
19/09/2022 ВХОДЯЩ НОМЕР 872
21/09/2022 ВХОДЯЩ НОМЕР 188
21/09/2022 ВХОДЯЩ НОМЕР 2060
21/09/2022 ВХОДЯЩ НОМЕР 1768
21/09/2022 ВХОДЯЩ НОМЕР 635
21/09/2022 ВХОДЯЩ НОМЕР 2249
26/09/2022 ВХОДЯЩ НОМЕР 2433
26/09/2022 ВХОДЯЩ НОМЕР 2439
26/09/2022 ВХОДЯЩ НОМЕР 286
26/09/2022 ВХОДЯЩ НОМЕР 288
26/09/2022 ВХОДЯЩ НОМЕР 289
26/09/2022 ВХОДЯЩ НОМЕР 292
26/09/2022 ВХОДЯЩ НОМЕР 302
28/09/2022 ВХОДЯЩ НОМЕР 313
28/09/2022 ВХОДЯЩ НОМЕР 314
28/09/2022 ВХОДЯЩ НОМЕР 319
28/09/2022 ВХОДЯЩ НОМЕР 321

 

Галина Райкова

Директор на ДГ №37 „Пламъче“ – гр.Варна

2022-08-12 / 11:14:16