График за прием на I-ва възрастова група

Първа възрастова група - Детска градина "Ралица" - гр.Русе

 

ГРАФИК

ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА

ОТ ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА „КАЛИНКА“

 

Ще бъде публикуван скоро