Родителски срещи

 

Уважаеми родители,

Предоставяме на Вашето внимание дати за родителски срещи по групи, както следва:

19.09.2023 г./Вторник/- III-та група „Калинка“- 17:00 часа
20.09.2023 г./Сряда/- II-ра група „Слънце“- 17:00 часа
26.09.2023 г./Вторник/- IV-та група „Роза“- 17:00 часа
02.10.2023 г./Понеделник/- IV-та група „Звездичка“- 17:00 часа
03.10.2023 г./Вторник/- I-ва група „Светулка“- 17:00 часа

 

 

Галина Райкова

Директор на ДГ №37 „Пламъче“ – гр. Варна

 

 

2023-09-15/ 09:44:33

==============================================================