Родителски срещи

 

Уважаеми родители,

Запознайте се с графика на родителските срещи по групи, както следва:

  Група „Калинка“ на 29.09.2021 год. – 17:30 часа

   Група „Звездичка“ на 27.09.2021 год. – 17:30 часа

   Група „Роза“ на 28.09.2021 год. – 17:30 часа

   Група „Теменужка на 23.09.2021 год. – 17:30 часа

 

   Група „Слънце“ – 21.09.2021 год. – 17:30 часа

 

 

 Галина Райкова

Директор на ДГ 37 „Пламъче“ – гр.Варна

2021-09-20 / 09:40:46

************************************************************************************