Архив документи

******************************* 2 0 2 0 година **************************************

 

******************************* 2 0 1 9 година***************************************

Касов отчет 2019

Касов отчет деветмесечие 2019

Отчет шестмесечие 2019

Отчет първо тримесечие 2019г.

Бюджет 2019

****************************** 2 0 1 8 година ****************************************

Годишен отчет 2018г

Отчет деветмесечие 2018г

Отчет шестмесечие 2018г,

шестмесечие

Бюджет 2018г.

бюджет1,

бюджет2,

бюджет

****************************** 2 0 1 7 година ****************************************

Годишен отчет 2017-1

годишен отчет-2

годишен отчет 2017-3

Разход тримесечие

Разход тримесечие

Бюджет 2017

Касов отчет 31.03.2017г.

****************************** 2 0 1 6 година ****************************************

Касов отчет – деветмесечие

Бюджет на ЦДГ№2 Пламъче за 2016г.

Отчет на ЦДГ№2 Пламъче към 30.06.2016г. БО-3

Отчет на ЦДГ№2 Пламъче към 31.03.2016г. БО-3

******************************* 2 0 1 5 година ***************************************

Отчет на ЦДГ №2 Пламъче към 31.12.2015г.

Отчет на ЦДГ№2 „Пламъче“ към 30.09.2015г.

Отчет на ЦДГ№2 „Пламъче“ към 30.06.2015г.

*********************************** К Р А Й *****************************************