Архив документи

 

Архив финансови документи

 

 

Финансов отчет 2022 година

 

2023-06-23 / 17:42:56

***********************************2021 год.****************************************

 Финансов отчет 2021  година

2022-04-26 / 17:02:40

******************************* 2 0 2 0 година **************************************

Касов отчет четвърто тримесечие 2020 год. – страница 1, страница 2, страница 3;

Касов отчет трето тримесечие – 09/2020

Касов отчет първо шестмесечие 2020

Касов отчет първо тримесечие 2020

Бюджет 2020

2020-12-31 / 09:34:20

**************************************Край*****************************************