Свободни места за прием на деца

Таблица

за свободните места за деца по възрастови групи

в ДГ №37 „Пламъче“ към днешна дата

Група Випуск Брой свободни места
I-ва 2018 / 2019 6
II-ра 2017 11
III-та 2016 0
IV-та 2015 0

Галина Райкова

Директор на ДГ 37 „Пламъче“ – гр.Варна

2021-09-16 / 15:54:23