Свободни места за прием на деца

Таблица

за свободните места за деца по възрастови групи

в ДГ №37 „Пламъче“ към днешна дата

Група Випуск Брой свободни места
I-ва 2020

2019

0

0

II-ра 2018 0
III-та 2017 10
IV-та 2016 0

Галина Райкова

Директор на ДГ 37 „Пламъче“ – гр.Варна

2022-09-16 / 11:51:24

Галина Райкова

Директор на ДГ 37 „Пламъче“ – гр.Варна

2021-09-16 / 15:54:23