Свободни места за прием на деца

Таблица

за свободните места за деца по възрастови групи

в ДГ №37 „Пламъче“ към днешна дата

Група Випуск Брой свободни места
I-ва 2017 2
II-ра 2016 0
III-та 2015 7
IV-та 2014 0

Директор: Галина Райкова

Директор на ДГ 37 „Пламъче“ – гр.Варна

2021-01-22 / 15:10:10