Свободни места за прием на деца

Таблица

за свободните места за деца по възрастови групи

в ДГ №37 „Пламъче“ към днешна дата

Група Випуск Брой свободни места
I-ва 2021

2020

 

8

4

 

II-ра 2019 3
III-та 2018 3
IV-та 2017 7

Галина Райкова

Директор на ДГ 37 „Пламъче“ – гр.Варна

2023-08-14 /10:51:53

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

Галина Райкова

Директор на ДГ 37 „Пламъче“ – гр.Варна

2021-09-16 / 15:54:23