Документи

Правилник за дейността 2019-2020

Програмна система 2019-20

Годишен план 2019-20

Програма за превенция на ранното напускане на детска градина

Мерки за повишаване качеството на образование

Eтичен кодекс

Обобщени резултати от Анкета с родители проведена месец февруари 2018г.
Резултати м. ІІ

Програма за приобщаване на децата от уязвими групи

Политика за защита личните данни на сайта

 Програмна система ДГ №37 „Пламъче“
Организация на учебния ден
Годишен план – 2017 – 2018
Приложение 1 – Карта на услугите
Приложение 2 – Информация за същността на соц. услуги
Приложение 3 – Добри практики
 Приложение 4 – Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации
 Протокол №5
Правилник за дейността на ДГ№37 Пламъче
Стратегия за развитие на ДГ №37 Пламъче
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА НА ОБЩИНА ВАРНА
Годишен план
Програмна система – 19.09.2016
Етичен кодекс 2016-1715102016
Информация за организация на уч. ден
Вътрешни правила за организация на прием на деца