Документи

************************************************************************************

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ №37 “ПЛАМЪЧЕ”-гр. ВАРНА -Учебната 2020/2021 год.

Директор: Галина Райкова

Директор на ДГ 37 „Пламъче“ – гр.Варна

2020-09-28 / 14:37:06

************************************************************************************

Политика за защита личните данни на сайта

Директор: Галина Райкова

Директор на ДГ 37 „Пламъче“ – гр.Варна

2020-09-28 / 14:38:06

************************************************************************************

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА НА ОБЩИНА ВАРНА

Директор: Галина Райкова

Директор на ДГ 37 „Пламъче“ – гр.Варна

2020-09-28 / 14:39:06

************************************************************************************

ПРОГРАМНА СИСТЕМА 2020-2021 ПЛАМЪЧЕ

Директор: Галина Райкова

Директор на ДГ 37 „Пламъче“ – гр.Варна

2020-09-29 / 17:47:09

************************************************************************************

Стратегия за развитие на ДГ №37 Пламъче

************************************************************************************

Приложение 1 – Карта на услугите

Приложение 2 – Информация за същността на соц. услуги

Приложение 3 – Добри практики

Приложение 4 – Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации

************************************************************************************

Обобщени резултати от Анкета с родители проведена месец февруари 2018г.
Резултати м. ІІ

************************************************************************************