Нашите успехи

 

Проект „Зелен флаг“ – Еко-училища

 

Макетът на ДГ №37 „Пламъче“ е направен от преподавателката Симона Трифонова за което всички й благодарим от сърце за положения труд.

2020-11-11 / 15:48:55

************************************************************************************