Предстоящи събития

 

               

Уважаеми родители,

В два поредни дни през новата седмица децата от ДГ „Пламъче“ ще се запознаят и получат знания за растенията от които се приготвя напитката „ЧАЙ“ и чайни церемонии от различни краища на света.

Във всяка група ще бъдат обособени специални кътове с билки и съдове с които се приготвя така полезната за всички напитка.

 

Директор: Галина Райкова

Директор на ДГ 37 „Пламъче“ – гр.Варна

2021-01-16 / 17:04:42

 

************************************************************************************