Обява

СЪОБЩЕНИЕ

Одобрен кандидат за свободно работно място:

           С входящ №347

                                                                                                        От Администрацията

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на ДГ№37 „Пламъче“ обявява следните свободни места за учебната 2018/2019 година: За първа възрастова група, деца родени 2015г. – 11 места; За втора възрастова група, деца родени 2014г. -1 място;
За трета възрастова група, деца родени 2013г. – 1 място За четвърта възрастова група, деца родени 2012г. – 2 места.

Документи се приемат в Деловодството на ДГ№37 
от 07.30ч. до 16.00ч
от 22.04.2019г.  до  03.05.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ

Одобрен кандидат за свободно работно място:

             С входящ №4123

                                                                                                        От Администрацията

Обява Свободно работно място