Обяви и Съобщения относно Прием 2020/21 год.

 

 

Във връзка с обявената свободна позиция за помощник възпитател в ДГ №37 „Пламъче“  – конкурса спечели кандидата с вх.№ 853.

 

Директор: Галина Райкова

Директор на ДГ 37 „Пламъче“ – гр.Варна

2020-12-17 / 11:30:32

************************************************************************************