Обява

СЪОБЩЕНИЕ

Одобрен кандидат за свободно работно място:

             С входящ №4123

                                                                                                        От Администрацията

Обява Свободно работно място