Обява

Обява-за-свободно-работно-място

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на ДГ№37 „Пламъче“ обявява следните свободни места за учебната 2019/2020 година: За втора възрастова група, деца родени 2015г. – 10 места; За четвърта подготвителна група, деца родени 2013г. – 2 места. Документи се приемат в деловодството на ДГ от 10.02.2020г. до 14.02.2020г. от 08.00ч. до 16.00ч.

************************************************************************************