Обяви и Съобщения относно Прием 2020/21 год.

 

 

 

Във връзка с обявената свободна позиция за Главен счетоводител в ДГ №37 „Пламъче“  – конкурса спечели кандидата с Вх.№ 138/26.03.2021 г..

 

Директор: Галина Райкова

Директор на ДГ 37 „Пламъче“ – гр.Варна

2021-04-07 / 10:03:10

************************************************************************************