Дневно разписание

7,00 – 8,20
Прием на децата.
8,00 – 8,30
Допълнителни форми
по избор на децата.
Дейности организирани
от учителя, сутрешна гимнастика
  8,30 – 9,00 Закуска
  9,00 – 10,00
Основни форми –
педагогически ситуации
  10,00 – 10,30
Подкрепителна закуска
  10,30 – 12,00
Допълнителни форми –
дейности по избор на децата
  12,00 – 13,00
Обяд
  13,00 – 15,30
Следобеден сън
  15,30 – 16,00
Следобедна закуска
  16,00 – 17,00
Основни форми – педагогически ситуации
Допълнителни форми – дейности по избор
  17,00 – 19,00
Допълнителни форми – дейности организирани от учителя, дейности по избор.
Изпращане на децата.