Действия по време на Covid-19

 

 

************************************************************************************

Директор: Галина Райкова

Директор на ДГ 37 „Пламъче“ – гр.Варна

2020-12-04 / 11:00:58

 

************************************************************************************

 

           

Уважаеми родители,

          За правилното функциониране на ДГ 37 „Пламъче“-Варна в условията на COVID-19″ е необходимо е да се запознаете с:

  • „Вътрешните правила за дейността на ДГ 37 „Пламъче“-Варна в условията на COVID-19″
  • „Графика  за работата на персонала на ДГ 37 „Пламъче“-Варна в условията на COVID-19″
  • Процедура за действите в ДГ 37 „Пламъче“-Варна в условията на COVID-19″
  • Бланка за информирано съгласие
  • Заявление за посещение на ДГ 37 „Пламъче“-Варна в условията на COVID-19″

Директор на ДГ№37″Пламъче“: Галина Райкова

2020-09-28 / 16:14:30

Документи:

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

ГРАФИК ЗА РАБОТА НА ПЕРСОНАЛА НА ДГ 37″ПЛАМЪЧЕ“-ВАРНА В УСЛОВИЯ НА COVID-19

ПРОЦЕДУРА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В ДГ

************************************************************************************

Pin on corona virus covid-19 illustration

Уважаеми родители,

Във връзка с откриването на новата учебна година, приема на деца в детската градина и действащите изисквания свързани с COVID-19, Ви предоставяме указанията на Министерството на здравеопазването на Република България, както следва:

 

Директор: Галина Райкова

Директор на ДГ 37 „Пламъче“ – гр.Варна

2020-09-09 / 11:39:32

************************************************************************************

 

Действия по време на COVID-19

АКТУАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА НА ДЕТСКАТА_ГРАДИНА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Галина Райкова

Директор на ДГ №37″Пламъче“

2020-09-09 / 15:52:16

************************************************************************************

 

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.