Действия по време на Covid-19

***********************************************

Действия по време на COVID-19

АКТУАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА НА ДЕТСКАТА_ГРАДИНА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Директор на ДГ№37″Пламъче“: Галина Райкова

2020-09-09 / 15:52:16

************************************************************************************

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.