Начало

……………………………………………………………………………………..

***********************************************************************************

В навечерието на най-българския празник 24 май – денят на светите братя Кирил и Методий, на просветата и на духа. Денят, в който изпитваме гордост, че „и ние сме дали нещо на света, на вси славяни книга да четат“. Ние деца и учители на ДГ№37 „Пламъче“ отдаваме своята почит, уважение и благодарност към тяхното велико дело. За нас децата, тук в детската градина, Учителят, отваря широко прозорчето към света – знаем много за природата, за нашата Родина и национални герои. Прекланяме се пред всеотдайността на нашите учители, които запалиха у нас „Пламъчето“ на знанието, за да растем умни, весели и добри!

Честит празник!

************************************************************************************

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

            Уважаеми родители,

              Относно подновяване дейността на ДГ от 26.05.2020г е необходимо да се запознаете с Вътрешни правила за организиране дейността на ДГ и възстановяване приема на деца в условията на COVID-19  и Процедура за действие при съмнение или случай на COVID-19 в ДГ.

             Родителите, чиито деца ще възобновят присъствие в ДГ могат да изтеглят  бланка на информирано съгласие и заявление, попълнят необходимите данни и ги представят  при приема на детето на 26.05.2020г. При невъзможност, пред входа на ДГ ще има организирано място, където  да се запознаят и попълнят необходимите документи.

                                                                             Директор: Снежина Дамянова

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

ПРОЦЕДУРА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В ДГ

БЛАНКА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗАПОВЕД № 326 от 21.05.2020г

Заповед № 329 от 26.05.20

***********************************************************************************

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

Съгласно Заповед №1707 от 19.05.2020г на Кмета на Община Варна от 26.05.2020г се възстановява работата на детската градина с работно време 07.00ч- 19.00ч. Повече информация за реда, мерките и организацията може да получите на 21.05.2020г от 08.00ч до 16.30ч на телефони: 052/988 101 и 0882694 419.

**********************************************************************************

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

Приемът на документи на деца  за учебната 2020/2021г. започва от 10.00ч на 01.06.2020г. Заявления можете да подавате онлайн в електронната Система за прием в сайта на Община Варна  и на място в деловодството на ДГ от 08.00ч до 16.00ч при спазване на противоепидемичните изисквания за безопасност.

************************************************************************************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                               Уважаеми родители,

Съгласно Заповед №РД 01-263/14.05.2020г. на министъра на здравеопазването за периода от 14.05.2020г до 14.06.2020г. детската градина няма да работи. При промяна на определения срок ще бъдете уведомени в сайта и на входа на ДГ№37.

Директор: Снежина Дамянова                                                                                          

**********************************************************************************

МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО – 2020

със съдействието  на

Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ Варна

***********************************************************************************

***********************************************************************************

   ДЕТСКА ГРАДИНА №37 „ПЛАМЪЧЕ“ – ВАРНА

Ж. к. „Вл. Варненчик“, до блок 402, тел. Директор 0884383877

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми родители,

На основание Заповед № РД-01-154/26.03.2020г. за изменение на Заповед
№ РД-01-124 от 13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването и решение на Народното събрание от 06.04.2020г. за удължаване на извънредното положение, детската градина няма да работи до 13.05.2020г.
При промяна на определения срок ще бъдете уведомени в сайта и на входа на ДГ №37.

Снежина Дамянова
Директор на ДГ „Пламъче“-Варна

………………………………………………………………………………………………………………………………

****************************************************************************

График за дейностите за прием в първа групи в общинските детски градини на територията на община Варна за учебната 2020/2021 година.

https://dg.is-vn.bg/garden/news

******************************************************************************

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТАКСИТЕ ЗА ДГ
Родителите/настойниците не дължат такса за ползване на детска градина за периода на извънредното положение на основание чл.37 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна. Родителите ще могат да заплатят таксите за присъствените дни от месец март след възобновяване дейността на детските градини, като за периода на забава няма да дължат лихви на основание чл.6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

************************************************************************************

ДЕТСКА ГРАДИНА №37 „ПЛАМЪЧЕ“ – ВАРНА

Ж. к. „Вл. Варненчик“, до блок 402, Тел. Директор 0884383877

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми родители,

            На основание Заповед № РД-01-154/26.03.2020г за изменение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020г на Министъра на здравеопазването, срокът на противоепидемични мерки се удължава и детската градина няма да работи до 12.04.2020г.

При промяна на определения срок ще бъдете уведомени в сайта и на входа на ДГ№37.

***

Уважаеми родители,

Уточнениe за дистанционното обучение на деца в подготвителните групи:

– Учителите не работят с деца на екран и не провеждат организиран обучителен процес;
– Учителите насочват дейността си в помощ на родителите и усилията им да се занимават съдържателно и активно с децата си;
– Основна цел на дейността е даване на идеи на родителите за обогатяване и разнообразяване на заниманията с децата им с полезни материали;
– Препоръчва се заниманията на родителите с децата да са 20-30 минути на ден;
– Обратната връзка с родителите няма задължителен характер. Тя е по желание на родителите.

С пожелание към деца, родители и учители за  здраве, устойчивост и силен дух!

***

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Психологична подкрепа за училищната общност във Варна чрез телефонна и онлайн  линия
Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти.
Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя  емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна.
Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционалните последици от стреса в условията на принудителна социална дистанция, предизвикана от здравната обстановка в страната.
Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с психолозите за човешките предизвикателства, пред които са изправени при спазване на принципите за доброволност и дискретност.

График и контакти:

Телефонни консултации
Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант
·         всеки работен ден от 13ч. – 15ч.; 0882 567 038

Онлайн консултации /електронна поща:
Боряна Чалъкова –  клиничен психолог, психотерапевт
·         всеки работен ден от 10ч. –  12ч.;e-mail: together.withb@gmail.com ;   0887 498 047

Марина Габровска –   психотерапевт, медиатор·         всеки понеделник и четвъртък от 9 .00 – 13.00ч.
e-mail: together.withm@gmail.com ; 0885 911 728

Националната телефонна линия за деца 116 111/денонощна

***********************************************************************************

Уважаеми родители,

Използвайте времето, прекарано в къщи, за незабравими мигове с децата си!

Интересно предложение за това представя Държавен куклен театър-Варна за най-малките на следния линк:

http://www.facebook.com/DKTVarna

Както и Столичен куклен театър:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=653520505484404&id=1119859548100084

***********************************************************************************

Уважаеми родители, имате възможност свободно да използвате вградените линкове на електронните учебни помагала на различни издателства.

https://sales.anubis-bulvest.com/teachers/selectUserType

http://www.prosveta.bg/uchim

І група – https://izkustva.bg/itidg1

ІІ група – https://izkustva.bg/itidg2

ІІІ група – https://izkustva.bg/itidg3/index.php?p=1

ІV група – https://izkustva.bg/itidg4

https://www.e-uchebnici.com/open_access.html

https://izdatelstvo-slovo.com/eBook/online/

и други образователни сайтове, занимателни безплатни игри и активности:

https://ucha.se/

http://prikazki.start.bg/#b_43206

https://www.dechica.com/

:https://www.jigsawplanet.com/…

:https://www.jigsawplanet.com/…

:https://www.jigsawplanet.com/…

http://:https://en.calameo.com/read/0048329839acf19411716…

http://funtazia.bg/

https://parentacademy.bg/nmd-deca/

https://www.facebook.com/SilvyYogaVarna/videos/1770944213047514/?modal=admin_todo_tour

http://krokotak.com/

***********************************************************************************

Уважаеми родители,

Данни за отсъствията за месец март няма да се подават към Модул „Отсъствия“ и няма да бъдат изпращани към Агенцията за социално подпомагане. Семейни помощи за деца за месец март също няма да бъдат спирани

* * *

* * *


Екипът на ДГ №37 „Пламъче“ Ви пожелава весели Коледни и Новогодишни празници!
С най-искрени пожелания за здраве и доброта, много дни на радост, усмивки и веселие, мигове на сбъднати мечти!

================================================================================

Откриването на учебната 2019/2020 година в ДГ „Пламъче“ започна с много усмивки и настроение. Най-големите възпитаници от IV ПГ „Роза“ поздравиха деца, учители, помощник възпитатели и гости с песни, танци и стихове. 

Г-жа Снежина Дамянова – Директор на ДГ  „Пламъче“, приветства децата и техните учители по случай първият учебен ден, като им пожела много здраве, весели игри, нови знания и успехи през новата учебна година!

Детска градина „Пламъче“ Ви пожелава успешна учебна година!


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Всеки може да бъде съпричастен към кампанията „Аз вярвам и Помагам“ с пластмасови капачки, като донесе събраните  пластмасови капачки  в своята група до 27 септември – 2019г.
        Събраните капачки ще се предадат  на 28  септември до Катедрален храм – паметник „Успение Богородично“,  гр. Варна с помощта на родители, деца и персонал от името на

детското заведение.
  Продължаваме обединени!

От 08 юли до 16:30ч. на 12 юли – записване на класираните деца.

От 03 юни до 16:30ч. на 14 юни – записване на класираните деца.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВА ГРУПА:

1. Акт за раждане на детето + копие;

2. Служебна бележка от местоработата на родителя;

3. Лична карта/за справка/;

4. Проверка от МДТ и здравни осигуровки се правят на място в ДГ;

5. Декларация за записване и за съгласие за обработка на лични данни се попълват на място в ДГ.

* * *


* * *


**************************************************************************************************************************

ШАРЕН И ВЕСЕЛ ВЕЛИКДЕН

Откриване на Великденски базар 2019г. – 17.04.2019г.


  • ☺ ☺ ☺

09.04.2019г – Отбелязваме 33 години ДГ№37 „Пламъче“, преминали във весели игри и образователни занимания, в които възпитаваме и образоваме бъдещето на България.

***********************************************************************************

  С голям ентусиазъм и желание за съпричастност децата, техните родители и персонал на ДГ №37 „Пламъче“ се включиха в Акцията Жълти Стотинки – под надслов Деца помагат деца и подкрепиха инициативата, като предадоха на 15.12.2018г. монети  с обща сума: 195, 68лв.

 ****************************************

Елхата, грейна!

***********************************************************************************

Патриотични песни, стихове за национални герои и книжовници звучаха в  изпълнение на децата от  ІV подготвителна група „Теменужка“ по повод

1 ноември – Деня на народните будители

       

***********************************************************************************

С богата експозиция в екокът на детската градина, песни на Детската вокална група към ДГ№37 „Пламъче“, историята на малкото делфинче и стихове за морето премина честването на международния ден на

Черно море – 31 октомври

   

**********************************************************************************

 Отбелязване международния ден на музиката 01.10

с гостуване на ученици от училище „Антон Страшимиров“, изучаващи народни музикални инструменти и народно пеене под ръководството на  Недко Царев.

  

*   *  *
 
Участие на деца, техните родители и екипа на ДГ№37 „Пламъче“ в
благотворителна кампания – Варна 29.09.2018г
 
 
* * *
Откриване на учебната 2018 -2019 година с участието на деца от ІV подготвителна група „Теменужка“ с 
учители Любомирка Димитрова и Петя Георгиева
 
 
 
***********************************************************************************
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 

В навечерието на 24 май – Денят на славянската писменост и култура децата от ДГ „Пламъче“ изнесоха празнична програма. Те рецитираха стихове, изпълниха песни и показаха уменията си в народните танци.

       

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Честит 24 май – Ден на славянската писменост и култура!
С пожелания за творчески устрем, професионален ентусиазъм и много успехи и вдъхновение…

  

……………………………………………………………………………………………………………………………

Спортен празник „Да се състезаваме заедно“

На 16.05.18г. в Екопарк – Варна беше организиран спортен празник „Да се състезаваме заедно“. Децата от подготвителните групи участваха в забавни спортни игри, които бяха свързани с демонстриране на физически умения, сръчност, бързина и съобразителност.  Освен децата в игрите успешно се включиха и  забавляваха педагози и помощник-възпитатели от ДГ „Пламъче“.

           

……………………………………………………………………………………………………………………………

„ДЕЦАТА НА ПЪТЯ“

Изложба по безопасност на движението по пътищата 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

На 26.04.2018г. в ДГ „Пламъче“ се проведе викторина по БДП между подготвителните групи под мотото „Сам на улицата е опасно“.

       

…………………………………………………………………………………………………………………………………

С песни, стихове и танци децата от ДГ „Пламъче“ отбелязаха Международния ден на Земята. Те подкрепиха каузата по опазване на нашата красива планета, разкриха проблемите й, както и вредата, която някои човешки дейности й нанасят.

………………………………………………………………………………………………………………………………

19.04.2018г. бе обявен в ДГ „Пламъче“ за “ Ден на безопасно движение по пътищата“. Във фоайето на детското заведение бе направена изложба на тема „Улично движение“. Децата от всички възрастови групи се включиха в забавни спортни игри, припомняйки си правилата за безопасно движение по пътищата.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

„Аз вярвам и помагам“

Екипът на „Аз вярвам и помагам“ благодари на всички деца, родители, преподаватели и служители от ДГ 37 „Пламъче“ град Варна за тяхната всеотдайност и подкрепа на благотворителна кампания Аз Вярвам и Помагам – с пластмасови капачки в помощ на недоносени бебета!

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Пролетно почистване – 2018

На 11.04.2018г. в ДГ „Пламъче“ бе проведено пролетно почистване. Децата от всички възрастови групи с огромно желание и удоволствие се включиха в инициативата, като изчистиха отпадъците от двора и детските площадки. Бяха засадени също така дръвчета и цветя.

   

………………………………………………………………………………………………………………………………….

СЕДМИЦА НА ДЕТСКАТА КНИГА

Седмицата на детската книга в ДГ „Пламъче“ премина в четене на книжки от страна на родителите, драматизации на любими приказки, както и възпитаване в любов към книгата и нейното опазване.

   

…………………………………………………………………………………………………………………………………

На Велики четвъртък децата от подготвителните групи с много старание боядисаха Великденските яйца. 
По традиция първото яйце обагриха в червено, а учителката натърка с него челцата им за да са здрави и щастливи!

…………………………………………………………………………………………………………………………………

ДЕН НА ШЕГАТА

         В първия ден от месец април с много усмивки празнуваме Международния ден           на шегата, забавата и лъжата. Децата от ДГ „Пламъче“ се забавляваха играейки     народни игри на двора, гледаха приказка за Хитър Петър, правиха смешни мимики и пози, разсмивайки останалите.

          

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Лазаровден – ІV ПГ „Черешка“

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Откриване на Великденски базар към ДГ „Пламъче“ – 29.03.2018г.

               

………………………………………………………………………………………………………………………………….

22 март – Световен ден на водата

Световният ден на водата се провежда ежегодно на 22 март с цел световната общност да се застъпи за устойчиво управление на водните ресурси и привлече общественото внимание върху важността от наличие на прясна вода.                  Децата от ДГ „Пламъче“ отбелязаха този ден по интересен и забавен начин – те обогатиха знанията си за кръговрата на водата, правиха опити, демонстрираха също така и отлични познания за това как трябва пестим и пазим водното богатство.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

3-ТИ МАРТ 

Празничен рецитал посветен на Освобождението на България, представиха възпитаниците от ІV ПГ „Черешка“ към ДГ „Пламъче“.
С песни, стихове и танци те засвидетелстваха почит и уважение към героите, дали живота си за свободата!

                                                                                               

………………………………………………………………………………………………………………………………..

„Игри в снега“

     

…………………………………………………………………………………………………………………………………

„Баба Марта“

                                       Баба Марта бързала, мартенички вързала,                                           морави зелени, бели и червени!

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Всяка година последната сряда на февруари е известна като Ден за борба с тормоза в училище. Познат е също и като „Ден на розовата фланелка“. На този ден участниците носят розово, за да символизират своята позиция. 
Екипът, както и децата от ДГ „Пламъче“, също изразиха своята съпричастност закичвайки се със розови стикери.

                                                               

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

   

           Навън е зима. Децата от ДГ №37 „Пламъче“ знаят, че за да не се разболяват,                          трябва да се хранят здравословно и да пият билков чай с мед.                                            Днес в детската градина, след като изгледаха с интерес презентацията        „На гости в пчелина“, децата разбраха, къде живеят пчелите и как с много труд приготвят сладък и полезен мед.

                                                   

………………………………………………………………………………………………………………………………….

„Къщички за птици“
 В ДГ „Пламъче“ гр.Варна деца и родители съвместно изработиха хранилки и къщички за птици.
               Децата придобиха знания за зимуващите птици, за това как оцеляват през зимата, от какво се нуждаят и как можем да се погрижим за тях.
                 Къщичките бяха поставени на дървета в двора на детската градина, а децата очакваха с нетърпение първите им обитатели.

     

–––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Утринно раздвижване под ритъма на българската народна музика

Българските народни танци са неразделна част от нашата култура и фолклор. В детската градина №37 „Пламъче“ поставяме началото на любовта към българските народни танци, към  тяхната разнообразна ритмика  и динамика.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

През новата година нека щастие да има!
Нека здраве и късмет ни съпътстват всеки ден!
Честита Нова Година!


В ОЧАКВАНЕ НА ДЯДО КОЛЕДА

С песни и танци децата от ДГ „Пламъче“ посрещнаха Дядо Коледа.

Останал доволен от видяното белобрадия старец поздрави децата

и отвори големия си чувал с подаръци!

   

…………………………………………………………………………………………………………………………………

КОЛЕДУВАНЕ В ДГ „ПЛАМЪЧЕ“

В навечерието на коледните празници децата от ПГ „Слънце“, заедно със своите учителки г-жа Петкова и г-жа Атанасова, пресъздадоха обичая Коледуване. Деца и родители се докоснаха до автентичните български традиции. Децата пяха, танцуваха и наричаха за здраве и берекет!

…………………………………………………………………………………………………………………………………

КОНКУРС  ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „АЗ ЛЕКУВАМ“

Деца от ІІІ-та ПГ към ДГ „Пламъче“ получиха грамоти за участието си в конкурса за детска рисунка „Аз лекувам“. Конкурсът се проведе под патронажа на ректора на МУ-Варна проф. д-р Кр. Иванов по повод 30-годишния юбилей на Детското отделение за интензивно лечение в УМБАЛ „Св.Марина“-Варна.

                                                       

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Деца от ІV-та ПГ към ДГ „Пламъче“ с поощрителни награди от Общинския конкурс „Рождество Христово”

  • Пресианна Мирославова Стаматова – Поощрителна награда в първа възрастова група, раздел „Колажирана картичка“
  • Петя Викторова Владимирова – Поощрителна награда в първа възрастова група, раздел „Колажирана картичка“

446 деца от подготвителните групи на детските градини и ученици от 1 до 12 клас участваха в тазгодишното издание на общинския конкурс „Рождество Христово”.   На 16 декември от 10:00 часа в Концертната зала на Младежкия дом ще се проведе награждаването на лауреатите в надпреварата. Конкурсът се провежда всяка година в навечерието на празника и негов организатор е ЦПЛР-Общински детски комплекс, гр. Варна.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Коледен базар

Най-красивите коледни сувенири са създадени от детските ръце!

На 13 и 14.ХІІ.2017г. в ДГ „Пламъче“ се проведе Коледен Базар.

Деца и родители съвместно твориха в работилнички по групи.

С много любов те изработиха ръчно коледни украшения, сувенири, картички и сурвачки, които бяха изложени на базара.

Със събраните средства ще помогнем на децата от ДГ „Пламъче“ да пътешестват в света на познанието чрез модерни интерактивни технологии.

Нека с радост да посрещнем празничните светли дни!

Нека радост да дарим и да бъдем по-добри!

………………………………………………………………………………………………………………………………….

„Как се кичи дрян“

Запазването и предаването на традициите е стъпка към изграждане на българския дух в нашите деца. На 12. XII. 2017г. по инициатива на III група “ Теменужка“ се проведе работилница под мотото „Как се кичи дрян?“

      

………………………………………………………………………………………………………………………………….

От 13-ти до 17-ти ноември 2017г. в  хиляди училища по света се провежда Седмица „Анти – Тормоз“.  Организира се вече 14 години във Великобритания,   както и в редица училища и детски градини по света. Кампанията се провежда   всяка трета седмица на ноември.

Тази година, мотото на Седмицата е „Всички Различни, Всички Равни“.

ДГ №37  „Пламъче“ се включи в кампанията, като в знак на съпричастност всяко дете беше обуто с различни чорапки, което се оказа и огромно забавление      за малчуганите.

                     

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Световен ден на храната

Ето как децата от ДГ№ 37 „Пламъче“ гр.Варна отбелязаха Световния ден на храната 16 октомври, като се включиха в проекта на Health EDU..

ІV ПГ “ Черешка“  направиха опита „Лава в чаша“. Всички деца се включиха с голямо желание и интерес.

Децата от ІV ПГ „Слънце“ научиха за интересните свойства на храните, чрез опитите „Плува или потъва?“, „Лава в чаша“, „Как да разделим сол от черен пипер?“. А най- голяма изненада предизвикаха опитите с яйце –  „Голо яйце“. По инициатива на учителките с децата беше направен опит „Пяна“/смесване на оцет и хлебна сода./ – това предизвика любопитство и бурна реакция у малчуганите.

Децата от трета група „Теменужка” отбелязаха Световния ден на храната с  активно участие в няколко опита. С голямо желание и любопитство очакваха резултатите от експериментите.

Децата от втора група“Роза“ също се присъединиха към инициативата с изложба  и „Парад на зеленчуците“.

За всички участници беше интересно, забавно, много полезно и обогатяващо.

   

………………………………………………………………………………………………………………………………….

ЗДРАВЕЙ, ДЕТСКА ГРАДИНА!

Чака ни нашата детска градина.
Ето ни идваме, цяла дружина!
С мънички стъпки ситним в редици.
Утре ще бъдем и ний ученици.
Но още е рано, имаме време,
преди да пораснем и ние големи.
Тук ще намерим игри и подслон.
Градината детска е наш втори дом.

https://2.bp.blogspot.com/-DzhcFXse024/WJ2Kln8TDqI/AAAAAAAAK4Y/feZylGj8pr0cz0igzqcAOsnQDtOW3B2UgCLcB/s1600/postdivider.png

https://2.bp.blogspot.com/-DzhcFXse024/WJ2Kln8TDqI/AAAAAAAAK4Y/feZylGj8pr0cz0igzqcAOsnQDtOW3B2UgCLcB/s1600/postdivider.png