IV-та група „Теменужка“

С учители:  Любомирка Димитрова

        Петя Георгиева

 

 

Уважаеми родители и посетители на нашия сайт (малки и големи),

Децата от група „Теменужка“ коледуваха в ДГ №37 „Пламъче“, вижте:

 

2022-12-26 / 11:09:57

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Уважаеми родители и посетители на нашия сайт (малки и големи),

Децата от група „Теменужка“ посрещнаха дядо Коледа, вижте:

 

2022-12-26 / 10:53:24

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++