IV-та група „Теменужка“

С учители:  Любомирка Димитрова

        Петя Георгиева

 

Уважаеми родители и посетители на нашия сайт,

Децата от група“Теменужка“ – изложба: „Моят път до детската градина“, вижте:

 

2022-09-23 / 12:51:31

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++