Весела забава в горската дъбрава

–     Хайде в близката гора, там където капят листи от унили клони.
  -Защо?  
 – Как, защо,…Златошита есен вече е дошла!
Под надслов
„ВЕСЕЛА ЗАБАВА В ГОРСКАТА ДЪБРАВА“ на 23.10.2017г. децата от подготвителните  групи в ДГ №37 „Пламъче“ ще участват в излет по екопътека в околностите на жк “Вл. Варненчик“.
С песни, стихове за есента и весели състезателни игри
ще се порадваме на есенните багри в гората.