ІV „А“ ПГ – „Черешка“- випуск 2018

2017-2018 учебна година

Педагогическа ситуация по БДП в ПГ „Черешка“ 

           

 
ЧЕСТИТ 8-МИ МАРТ!

„3-ти март“

Празничен рецитал посветен на Освобождението на България, представиха възпитаниците от ІV ПГ „Черешка“ към ДГ „Пламъче“.
С песни, стихове и танци те засвидетелстваха почит и уважение към героите, дали живота си за свободата!  

                                         

 

„8-ми март“ – 2017г.