IV-та подготвителна група „Роза“ за 2019/2020 учебна година

„31 октомври – Международен ден на Черно море“

    

…………………………………………………………………………………………………………………….

–––––––––––––––––––––––––-

Трета подготвителна група „Роза“ за 2018/2019 учебна година


Педагогическа ситуация по БДП в група „Роза“

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

„На чаша топъл чай“- 2018г.

 8-ми март – 2017г.