Трета група „Роза“

2018-2019 учебна година 

 

Педагогическа ситуация по БДП в група „Роза“

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

„На чаша топъл чай“- 2018г.

 8-ми март – 2017г.