Втора група „Роза“

2017-2018 учебна година 

Педагогическа ситуация по БДП в група „Роза“

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

„На чаша топъл чай“- 2018г.

 8-ми март – 2017г.