Седмица на детската книга

„В библиотеката“ 

Във връзка със седмицата на детската книга, децата от ІV-та А и ІV-та Б групи при ДГ „Пламъче“ посетиха библиотеката към Народно читалище „П.Р. Славейков“ . Основна цел бе приобщаване на децата към света на книгите, както и създаване навици за четене. Като подарък децата получиха разделител за книги.