ВИДЕО  §  МЕДИЯ

Уважаеми родители и посетители на нашия сайт,

Децата от ДГ №37 „Пламъче“ – група „Слънце“ в изпълнение на „Това е България““, вижте:

 

2022-06-09 / 18:54:57

************************************************************************************

Уважаеми родители и посетители на нашия сайт,

Децата от ДГ №37 „Пламъче“ – група „Слънце“ в изпълнение на „Джиновски танц“, вижте:

 

2022-06-09 / 18:45:53

************************************************************************************

 

Уважаеми родители и посетители на нашия сайт,

Децата от ДГ №37 „Пламъче“ – група „Теменужка“ в изпълнение на „Море, харесах си“, вижте:

 

2022-06-09 / 18:32:37

************************************************************************************

Уважаеми родители и посетители на нашия сайт,

Децата от ДГ №37 „Пламъче“ – група „Роза“ в изпълнение на „Писнала е гайда шарена“, вижте:

 

2022-06-09 / 18:22:27

************************************************************************************

Уважаеми родители и посетители на нашия сайт,

Децата от ДГ №37 „Пламъче“ – група „Роза“ в изпълнение на „Посеяла е баба“, вижте:

 

2022-06-09 / 18:14:45

************************************************************************************

Уважаеми родители и посетители на нашия сайт,

Децата от ДГ №37 „Пламъче“ – група „Теменужка“ в изпълнение на „Гайдарче“, вижте:

 

2022-06-09 / 17:51:20

************************************************************************************

Уважаеми родители и посетители на нашия сайт,

Децата от ДГ №37 „Пламъче“ – група „Звездичка“ в изпълнение на „Весело хорце“, вижте:

 

2022-06-09 / 15:48:51

************************************************************************************

Уважаеми родители и посетители на нашия сайт,

Децата от ДГ №37 „Пламъче“ – група „Звездичка“ в изпълнение на „Изреяла е месечинка“, вижте:

 

2022-06-09 / 15:32:48

************************************************************************************

Уважаеми родители и посетители на нашия сайт,

„Въртележка се върти“ – ансамбъл в изпълнение на децата и екипа на ДГ №37″Пламъче“, вижте:

 

2022-06-09 / 15:08:25

************************************************************************************