ВИДЕО  §  МЕДИЯ

ВИДЕО  §  МЕДИЯ

НА ДГ №37 „ПЛАМЪЧЕ“

 

зелен флаг

Обзор на еко-дейностите по проект „Зелен флаг“

 

 

2021-06-01 /06:52:17

************************************************************************************

    Мир по целия свят

************************************************************************************

 

    С червените ботушки

************************************************************************************

 

   ПРАЗНИК НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО В ЦДГ 37 ,,ПЛАМЪЧЕ“-ГР. ВАРНА-ЧЕТВЪРТА ,,Б“ ГРУПА

************************************************************************************

 

   24 Май