II-ра група „Звездичка“

Уважаеми родители и посетители на нашия сайт,

Във връзка със „Световния ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия“ – 21 ноември 2021 г., група „Звездичка“ участваха през седмицата по проведени обучаващи ситуации по всички образователни направления със следните теми: „Светофар“, „Пресичам улицата“, “Пешеходна пътека“ ,“Пътни знаци“, „Цветни автомобили“, вижте:

 

2021-11-19 / 15:38:23

 

************************************************************************************