II-ра група „Звездичка“

Уважаеми родители и посетители на нашия сайт,

Проект: „По стъпките на фолклора“

Тема: „Българска народна носия“

Носиите са свързани с традициите и обичаите на даден народ. Всеки народ си има своя национална носия. Тя е основната носия. Освен нея има и много различни други. В България за всеки край, за всяка област си има различна носия, което прави българският фолклор много богат.

 

2021-12-14 / 13:50:43

************************************************************************************

Уважаеми родители и посетители на нашия сайт,

Сурва, весела, година!

 

2021-12-14 / 13:00:28

************************************************************************************