Аз съм вече по-голям и правилата знам

„Движа се безопасно“
В IV „А“ и IV „Б“ подготвителни групи
работим системно и последователно
за изграждане на пътна култура у децата,
чрез различни обучаващи и практически ситуации .