Такси

 

Уважаеми родители,

Важно за заплащане на такса детска градина!

Таксата за посещение през летният период на децата завършили четвърта група е 48,00 лева, като се запазват преференциите на чл.35 и 36 от Наредбата.

 

 Галина Райкова

Директор на ДГ 37 „Пламъче“ – гр.Варна

2021-07-01 / 09:19:26

 

************************************************************************************