Обяви § Съобщения

Уважаеми родители и посетители на сайта ни,

Уведомяваме Ви, че най-малките възпитаници на ДГ37″Пламъче –  група „Калинка“ получиха нов уред за пречистване и обеззаразяване на въздуха в помещението – бактерициден рециркулатор – BactoSfera.

С тази инициатива се стремим да направим средата в ДГ по-добра и по-здравословна за нашите възпитаници.

Уредът е закупен с Постановление номер 371/4.11.2021 г. на МС за одобряване на допълнителни разходи/трансфери в институциите на предучилищно и училищно образование за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19.

Надяваме се, че за в бъдеще ще бъдат отпуснати достатъчно средства, с които да имаме възможност да подобрим и обеззаразим средата в помещенията и на останалите групи.

Вижте:

 

Галина Райкова

Директор на ДГ 37 „Пламъче“ – гр.Варна

2021-12-31 / 10:41:05

************************************************************************************