Обяви § Съобщения

Уважаеми родители,

Поради неблагоприятната метеорологична прогноза за 18.05.2022 г. изместваме събитието: „Фолклорна въртележка“-на 17.05.2022 г. в 17:00 часа.

 

Галина Райкова

Директор на ДГ №37 „Пламъче“ – гр.Варна

2022-05-13 / 15:26:04

************************************************************************************