Обяви § Съобщения

На вниманието на всички родители,

Издаването на СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ, СПРАВКИ и други ще се осъществява във времето между 0930-1130 / 1400-1500 часа.

Телефони:

052/988-101 – АДМИНИСТРАЦИЯ

0884/383-877 – ДИРЕКТОР

 

Галина Райкова

Директор на ДГ №37 „Пламъче“ – гр. Варна

 

 

2023-10-10/ 08:27:45

==============================================================

 

На 17.10.2023 год. от 1730 часа, ще се проведе събрание на ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ към ДГ №37 „ПЛАМЪЧЕ“.

 

Галина Райкова

Директор на ДГ №37 „Пламъче“ – гр. Варна

 

 

2023-10-10/ 08:30:23

==============================================================