Обяви § Съобщения

Уважаеми родители на приетите в първа група деца,

Каним Ви на Родителска среща , която ще се проведе на 09.08.2022 г. /Вторник/ от 17:30 часа на откритото спортно игрище в двора на ДГ №37 „Пламъче“.

Родителската среща има информационен и организационен характер.

Дневен ред:

  • Запознаване с материалната база на ДГ №37 „Пламъче“;
  • Запознаване с Модел на адаптация при постъпване на детето в детска градина – съвети на психолога и педагога;
  • Запознаване с Дневния режим на децата;
  • Запознаване с Правилник за дейността на детската градина;
  • Правилник за Пропускателния режим в ДГ №37 „Пламъче“;
  • Правила за медицински контрол;
  • Разни.

Очакваме Ви!

Срещата ще се проведе в при спазване на противоепидемичните мерки.

 

Галина Райкова

Директор на ДГ №37 „Пламъче“ – гр.Варна

2022-07-11 / 08:44:54

************************************************************************************