Обяви § Съобщения

Система за централизирано електронно класиране

Уважаеми родители,

Предоставяме на Вашето внимание Списък на резултатите от електронното класирането на децата родени през  2018 г./за първа възрастова група/  на 07.06.2021 год.

 

Галина Райкова

Директор на ДГ 37 „Пламъче“ – гр.Варна

 

2021-06-08 / 14:15:50

 

************************************************************************************