Куклен театър

Ц В Е Т Н А Т А      Г Р А Д И Н К А

 * * *

*    *    *
                                                                            *  *  *  *   *
„БРЕМЕНСКИТЕ  МУЗИКАНТИ“ 
представено от Стоян Бурназов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Добрите бобри“

– ДКТ Силистра

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

„Горската аптека“ – ДКТ Силистра

  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Зеленчуци, който не яде