Куклен театър

 
Ц В Е Т Н А Т А      Г Р А Д И Н К А
 
 

 * * *

 
 
*    *    *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            *  *  *  *   *
 
 
 
 
 
„БРЕМЕНСКИТЕ  МУЗИКАНТИ“ 
 
представено от Стоян Бурназов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Добрите бобри“

– ДКТ Силистра

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

„Горската аптека“ – ДКТ Силистра

  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Зеленчуци, който не яде