За вас родители

 

 

 

ВАЖНО ЗА ВАС РОДИТЕЛИ!

Във връзка с публикуваното решение на Общински съвет за преференции, относно таксата за посещение на детска градина, Ви уведомяваме за следното:

За първа и втора възрастови групи няма промяна – таксата и преференциите остават същите.


Важно за родителите на деца от III и IV възрастови групи, със свое решение от 30.12.2020 г. Общински съвет – Варна променя месечната такса за дейностите по хранене за децата в задължителното предучилищно образование – III и IV група на 40,00 лв., считано от 01.01.2021 г. Таксата се заплаща в зависимост от броя присъствени дни през месеца.


В тази връзка Ви уведомяваме, че ако отговаряте на посочените условията е необходимо да подадете заявление по образец в срок до 22.01.2021г.


За Ваше улеснение следните документи може да изтеглите от тук или да получите на място в деловодството на ДГ 37“Пламъче“:


• Заявление – декларация по чл. 34а, т. 1-9 до директора на ДГ


• Заявление – декларация по чл. 34а, т. 11 до директора на ДГ


• ПМС за определяне прага на бедност за 2021г.

 

свали

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
за освобождаване от такса за ДГ за дете от задължителното предучилищно
образование по чл. 34а, т.1-9 от
Наредба за определяне на местните такси на
територията на Община Варна

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
за освобождаване от такса за ДГ за дете от задължителното предучилищно
образование по чл. 34а, т.11 от
Наредба за определяне на местните такси на
територията на Община Варна

МОЛБА -ДЕКЛАРАЦИЯ
за ползване на намаления или освобождаване от такси за ДГ – съгласно
Наредба за определяне на местните такси на територията на Община Варна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ ЗА СТРАНАТА ЗА 2021 Г.

 

Директор: Галина Райкова

Директор на ДГ 37 „Пламъче“ – гр.Варна

2021-01-15 / 12:48:00

************************************************************************************