За вас родители

*********************************************************************************

График за дейностите за прием в първа групи в общинските детски градини на територията на община Варна за учебната 2020/2021 година.

https://dg.is-vn.bg/garden/news

************************************************************************************

Уважаеми родители,

Уточнениe за дистанционното обучение на деца в подготвителните групи:

– Учителите не работят с деца на екран и не провеждат организиран обучителен процес;
– Учителите насочват дейността си в помощ на родителите и усилията им да се занимават съдържателно и активно с децата си;
– Основна цел на дейността е даване на идеи на родителите за обогатяване и разнообразяване на заниманията с децата им с полезни материали;
– Препоръчва се заниманията на родителите с децата да са 20-30 минути на ден;
– Обратната връзка с родителите няма задължителен характер. Тя е по желание на родителите.

С пожелание за здраве, устойчивост и силен дух!

***

https://edubg2020.wixsite.com/edubg/za-vas-roditeli

***

ВАЖНО!

Уважаеми родители,

Данни за отсъствията за месец март няма да се подават към Модул „Отсъствия“ и няма да бъдат изпращани към Агенцията за социално подпомагане. Семейни помощи за деца за месец март също няма да бъдат спирани.

––––––––––––––––––––––––––––––––

С благодарност към всички родители и колеги от ДГ „Пламъче“, които помогнаха със събирането на средства за каузата „Заедно за Ванко“. Събраната сума от 150 лв. бе пусната в кутията в Гранд Мол Варна от председателя на Обществения съвет.

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

* * * * * *

 

………………………………………………………………………………………………………………………

Заета мама

Ръцете ми заети бяха през деня.

Не можех да играя или да ти почета;

Когато молеше и канеше ме ти,

за теб минутка аз не отделих.

Днес кърпих дрехите и сготвих,после прах,

ти дотърча с рисунка и със весел смях и каза:

„Мамо,виж каква шега!“

Аз рекох:“Синко,чакай малко,не сега“.

Внимавам хубаво да те завивам,

молитвата като си кажеш и излизам,

на пръсти отивам лампата да загася –

а трябвало е още миг да постоя.

Животът кратък е,годините летят и изведнъж –

момченцето пораснало е и е вече мъж.

Не е край теб с молбите си безкрайни

и не споделя скъпоценните си тайни.

Албумите с картинки са прибрани,

игрите до една са изиграни.

Молитвата вечерна,целувка за нощта –

това са вече минали неща.

Ръцете ми,заети постоянно,

сега притихнали стоят.

Тъй бавен,муден,празен е денят.

Да можех да се върна и да сторя

онези нещица,които искаше ми ти с:“Мамо,моля!“