За вас родители

 

 

 

 

 

Уважаеми родители,


От 05.04. 2021 год. /Понеделник/, ДГ 37″Пламъче“ възстановява посещението на децата от всички възрастови групи.


Моля, да спазвате утвърденият график за прием на децата и връщането на комплекта познавателни книжки в детската градина.

 

Директор: Галина Райкова

Директор на ДГ 37 „Пламъче“ – гр.Варна

2021-04-02 / 08:59:26

 

 

************************************************************************************

Уважаеми родители,

Публикуваме Графика за работа на педагогическия персонал на ДГ №37 „Пламъче“ за периода 22/03/2021 – 31/03/2021 год.

 

 

 

 

Поради преустановяване на присъствената форма на педагогическо взаимодействие на ДГ №37 „Пламъче“ се отменя месечната програма на ДГ за месец Март 2021 год.

Директор: Галина Райкова

Директор на ДГ 37 „Пламъче“ – гр.Варна

2021-03-22 / 08:54:33

************************************************************************************