Проект „Зелен флаг“

Проект „Зелен флаг“

 

От 28.09.2019 год. екипът на ДГ№37 „Пламъче“ е носител на престижния приз на Проекта „Екоучилища” – „Зелен флаг”.

С много труд, вдъхновение и упоритост децата от ДГ №37 „Пламъче“ защитават престижния флаг и участват с желание във всяка една инициатива на програмата „Еко-училища“ – „Зелен флаг“.

ДГ №37 ”Пламъче”- е един от най-активните участници в Проекта „Големият лов на растения”.

Получихме сертификат и сме на 12-то място от 20 училища и детски градини в изпълнение на проекта, който е със следните критерии:

1. Активност в работата по проекта.
2. Стриктно спазване на сроковете за докладване.
3. Най-добра карта на училищния двор с подробна легенда на видовете.
4. Най-интересни две истории за добри практики от работата по проекта, предложени ни за включване в международния сайт Exposure.
5. Най-хубави снимки от дейности по проекта, споделени с нас.
6. Най-много и интересни публикации и споменавания в преса, радио, телевизия, уебсайтове, социални медии – Facebook, Tweeter, Instagram, за които следва да ни изпратите копия или линкове.

Сертификат Големият лов на растения 2020

Сертификат Големият лов на растения 2021

 

2020-11-11 / 16:10:45