Предстоящи събития

 

 


* * *

***********************************************************************************************************************

ОТКРИТИ ВРАТИ В ДГ №37 „ПЛАМЪЧЕ“

 

 

* * *

*    *   *

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 20.09.2018г. от 17.00ч. ще се проведе родителска среща във ІІ група „Калинка;

                                от 17.30ч. – родителска среща в ІІІ подготвителна група „Роза“.

На 25.092018г. от 17.15ч. – родителска среща в ІV подготвителна група „Теменужка“.

На 26.09.2018г. от 17.30ч. – родителска сраща в І група „Слънце“.

                                                                                                      ДГ№37 „Пламъче“

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ВЕЛИКДЕНСКИ БАЗАР

29-30.03.2018г

********

КОЛЕДЕН ПРАЗНИК – 20.ХІІ.2017г.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

КОЛЕДЕН ПОЗДРАВ – 18.ХІІ.2017 г. от 08:00 часа

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Майски хоров концерт на ДВГ „Пламъче“
лауреат на ІІІ награда
от Национален конкурс „Морско конче“ – Варна.
Програма: детски песни от български композитори
Начало – 17.30ч на 29.05.2017г.
в музикален салон
 
Баба Марта
бързала,бързала …
Я-я-я , дойде ли време да закачим мартениците.
А, имало условие да дойде Баба Марта …
И какво е то ?
Аха , за него ще ни разкажат тази сряда 01.03. от 9,30ч.
в ДГ №37 „Пламъче“
в спектакъла ,,Кога ще дойде Пролетта “ .
Хайде, малки палавници, да научим заедно, какво е нужно,
за да дойде Баба Марта !
 
Вижте, вижте в този ден – 21.12.2016
и във този час – 9,30
Дядо Коледа ще е при нас!

Покана до членовете на Обществен съвет!

Уважаеми родители, на 5.12.2016г.  /понеделник/ от 17,30ч. в Учителската стана на ДГ „Пламъче“ ще се проведе събрание на родителите във връзка с учредяването на Обществен съвет към ДГ №37 „Пламъче“, съгласно чл. 265 от Закона за предучилищното и училищно образование.

Събранието ще протече при следния дневен ред:

    1. Избор на членове на Обществен съвет към ДГ №37 „Пламъче“.

    2. Избор на председател на Обществен съвет.

    3. Избор на резервни членове на Обществен съвет към ДГ №37 „Пламъче“.