IV-та група „Калинка“

3 Март 2021

Децата от 4-та група“Калинка“ поздравяват с Националният Празник на България – 3-ти Март – децата, техните родители и колектива на ДГ 37″Пламъче.

Това сътвориха сръчните ръчички на децата от 4-та група“Калинка“ в следобеден свободен режимен момент:

2021-03-02 / 16:32:18

************************************************************************************