IV-та група „Калинка“

за по-чиста и здравословна околна среда

Във връзка с 22.04. /Ден на Земята/- децата от трета група „Калинка“ проведоха беседа свързана с планетата Земя и изработиха от цветна хартия своя макет на нашата планета.

2021-04-22 / 19:20:51

************************************************************************************