IV-та група „Калинка“

ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ 2021

 

Какво трябва да знаем за пролетните празници?

Знаете ли, че……..

Кукерски празник

Кукерите – силата да прогоним злите сили

Кукерите са се появявали в чест на настъпващата нова година по време на Сирни Заговезни, т.е в началото не на календарната, а на земеделска година, свързано с разораването на нивите.
Обичаят Кукерство символизира заминаването на зимата и възвръщането на новия живот.

Кумичене - YouTube

Обичаят „Кумичене“

На Цветница се изпълнява и последният лазарски обичай – „Kумичене“.

Преди обяд всички лазарки се отправят към реката. Всяка девойка носи китка цветя, върбово венче или малко хлебче, наричано „кукла“.
Момите се подреждат една до друга покрай брега или на мост над реката и едновременно пускат китката, венеца или хлебчето.
Онази девойка, чийто венец или хляб бъде понесен най-бързо от водата и излезе най-напред, се избира за „кумица“ или „кръстница“ на лазарките.

Красота и жизнерадост на фестивала „Гергьовски люлки 2018” - posredniknews.com

Гергювски люлки

„Гергьовски люлки се люлеят и децата малки пеят, Свети Георги нас ни пази от лъжи и от омрази.“
Момичета, пременени в гиздави носии, напети момци в бели ризи, хубави песни, кръшни хора и…традиционната гергьовска люлка за здраве която залюля всички ни.

 

16:16:50 / 16:16:57

 

************************************************************************************