IV-та група „Калинка“

Първи учебен ден (15.09.2020)

Специален поздрав на децата от група „Калинка“ с учители  Ренета Митрева и Татяна Стоянова към всички деца от ДГ 37 „Пламъче“ за първия учебен ден:

2020-09-14 / 22:42:08

************************************************************************************