IV-та група „Калинка“

 

Уважаеми родители,

Под наслов:“Да опазим живота си и този на другите около нас!“- Децата от група „Калинка“ на ДГ №37″Пламъче“, показаха в планирани ситуации по БДП, своите нови знания, затвърдиха вече наученото и изпробваха практически, наученото до момента.

    

2020-11-13 / 16:01:00

************************************************************************************