IV-та група „Калинка“

С учители: Старши учител Ренета Митрева

                         Старши учител Татяна Стоянова

 

Уважаеми родители,

Във връзка с „Деня на околната среда и биоразнообразието“ – децата от група „Калинка“– показаха със своите действия на всички нас как да опазваме и да се грижим за природата.

2021-06-07 / 16:29:22

 

************************************************************************************